Guovdageainnu álmotgirjerájus

samisk

MIN BIRRA

Foto: Guovdageainnu álmotgirjerájus

Girjerádju

Guovdageainnu álbmotgirjerájus lea buohkaide girjerájus. Earretgo girjjálašvuođa ja eará mediaid, de lea mis maid suohkana dávvirguovddáš. Guovdageainnu suohkan lea maid mieleaiggát Davviriikkaid oktasaš girjebusses, mainna mis lea lagas ovttasbargu.

Min doaibma lea vuođđuduvvon Girjerájuslágas ja min doaibma lea ovddidit čuvgehusa, oahpu ja eará kultuvrralaš doaimmaid, aktiivvalaš gaskkusteami ja girjjiid ja eará mediaid nuvttá fállama bokte buohkaide geat orrot Norggas.

Álbmotgirjerádjosat galget leat sorjjasmeahttun čoahkkananbáikkit ja arenan almmolaš ságastallamii ja digaštallamii. Juohke girjerájus galgá iežas fálaldagain mánáide ja rávisolbmuide deattuhit kvalitehtii, máŋggabealatvuhtii ja áigeguovdilvuhtii. Girjerádjosiid sisdoallu ja bálvalusat galget leat oidnosis.

Bargit

Mikkel Ole Johansen Eira, Girjerájusjođiheaddji

Mikkel Ole Johansen Eira, Girjerájusjođiheaddji

Translate »