Kautokeino folkebibliotek

OM OSS

Foto: Biblioteket

arrangement

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Biblioteket

Kautokeino folkebibliotek er biblioteket for alle i Kautokeino. I tillegg til litteratur og andre medier, har vi også kommunens utstyrssentral. Kautokeino kommune er også medeier av Den samnordiske bokbussen, som samarbeider tett med folkebiblioteket. 

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Ansatte

Mikkel Ole Johansen Eira, Bibliotekleder

Mikkel Ole Johansen Eira, Bibliotekleder

454 00 933

E-post

Translate »